SLS 2018 TAM METİN YAZIM KURALLARI

SLS 2018’de sunumu yapılan bildirilerin tam metinleri, 2018 yılı içerisinde bildiri kitabı içerisinde basılacaktır. Tam metin göndermek isteyen katılımcılarımızın, 15 Kasım 2018 tarihine kadar tam metinlerini, kongre web sitesinde yer alan info@slscongress.org e-mail adresine göndermeleri gerekmektedir. Basım sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve 2018 yılı içerisinde gerçekleşebilmesi için, bu tarihten sonra gönderilen tam metinlere ilişkin ilave bir çalışma yapılmayacaktır.

Çalışmalarınızı hazırlarken aşağıdaki örnek word dosyasından yararlanabilirsiniz.

SLS 2018 FULLTEXT PAPERS GUIDE

ÖRNEK

Kongre Çağrısı

E-Journal of Social and Legal Studies tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Sosyal & Hukuk Çalışmaları Kongresi, 5-7 Ekim 2018 tarihlerinde Samsun’da gerçekleştirilecektir.

Kongre teması “Sosyal Bilimlerde ve Hukukta Disiplinlerarası Yaklaşım” olarak belirlenmiştir.

Yaklaşık 10 farklı ülkeden bilim insanının katılım sağlayacağı Kongre, sosyal bilimlerde ve hukukta var olan güncel konu ve tartışmaları ele alarak, çözüm önerilerinin üretilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kongre, sosyal bilimlerin her alanına ilişkin güncel konulara dair bildirilere açıktır. Hukuk alanında, kamu ve özel hukuk disiplinleri çerçevesinde kaleme alınan çalışmalar da kongrede yer alabilecektir. Bunlara ilave olarak, sosyal bilimler ve hukukun kesişim kümesinde yer alan konulara dair hazırlanacak çalışmalar da kongremizde tartışılabilecektir.

Bu bağlamda, sosyal bilimler ile hukukun alt disiplinlerine ve bu iki alanın kesişim kümesinde yer alan konulara ev sahipliği yapacak olan kongremiz, bunlarla kısıtlı olmamakla birlikte, şu örnek başlıkları içerebilecektir:

Çevre, insan hakları, göç, çocuk işçiliği, silahlı çatışmalar, çatışmaların çözümü, ulusal ve uluslararası arabuluculuk girişimleri, ekonomi, ekonomik düzenlemeler, vergi, işçi ve işveren ilişkileri, sanat ve sanatçının korunması, telif hakları, sivil toplum ve sivil toplum örgütleri, kar amacı gütmeyen oluşumlar ve bunların hukuki yapıları, toplum içindeki marjinal gruplar ve sahip oldukları haklar, kadın ve hakları, kamusal alan/özel alan ayrımı, e-devlet/m-devlet, internet, internet düzenlemeleri, sosyal medya kullanımı, medya ve ifade özgürlüğü, medya yasakları ve meşruiyeti, kişisel verilerin korunması, eğitim hakkı, zorunlu eğitim uygulamaları, eğitimde seçim hakkı, din eğitimi, yönetim sistemleri ve din, laiklik, seçim sistemleri, siyasi partiler vb.

Kongreye gönderilen çalışmalar sözlü sunum, poster sunumu ve sanal sunum şeklinde gerçekleştirilebilecektir.

Sergi Çağrısı

Kongre kapsamında birincisi düzenlenecek olan uluslararası jürili “Sanat ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar” isimli sergi, sanatçı, tasarımcı ve akademisyenlerin katılımıyla, sanat ve tasarımı ahenk içinde  buluşturmayı amaçlamaktadır. Yeni düşünceler ile fikirlerin paylaşılabileceği bir platform çerçevesinde düzenlenecek olan sergi, görsel sanatların tüm alanlarına açıktır.

Destekleyen Kurum Ve Kuruluşlar

       

İletişim

Kongre Merkezi
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SANAT MERKEZİ

Adres
Denizevleri Mahallesi, Adnan Menderes Blv. No:139, 55200 Atakum/Samsun (Yeşilyurt AVM Yanı)

Telefon

0090 545 718 22 88

Email

info@slscongress.org

Tarih

5-6-7 Ekim 2018