SLS 2018 TAM METİN YAZIM KURALLARI

SLS 2018’de sunumu yapılan bildirilerin tam metinleri, 2018 yılı içerisinde bildiri kitabı içerisinde basılacaktır. Tam metin göndermek isteyen katılımcılarımızın, 15 Kasım 2018 tarihine kadar tam metinlerini, kongre web sitesinde yer alan info@slscongress.org e-mail adresine göndermeleri gerekmektedir. Basım sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve 2018 yılı içerisinde gerçekleşebilmesi için, bu tarihten sonra gönderilen tam metinlere ilişkin ilave bir çalışma yapılmayacaktır.

SLS 2018 FULLTEXT PAPERS GUIDE

SAMPLE