İlk çağrı
Özet gönderimi için son tarih
Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi
Kayıt için son tarih
Kongre programının ilanı
Kongre ve Sergi Tarihleri
Tam metin son gönderim tarihi (Zorunlu değil)
Sergi için eser gönderim tarihleri

: 8 Mayıs 2018
: 14 Eylül 2018
: 17 Eylül 2018
: 18 Eylül 2018
: 18 Eylül 2018
: 5-6-7 Ekim 2018
: 1 Kasım 2018
: 25 Eylül – 01 Ekim 2018