Sergi Değerlendirme Jurisi

  • Prof. Rosa Alcoy, Barselona Üniversitesi, İspanya
  • Prof. Dr. Metin Eker, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
  • Prof. Dr. Professor Marilena Preda Sanc, National University of Arts Bucherest, Romanya
  • Prof. Dr. Ali Tomak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
  • Doç. Dr. Elfane Qasımova, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi, Azerbaycan
  • Doç. Dr. Dorina Horatau, National University of Arts Bucherest, Romanya
  • Doç. Dr. Daniela Frumuseanu, National University of Arts Bucherest, Romanya
  • Martin Abrahams, Manhattan Görsel Sanatlar Okulu, ABD

Sergi Küratörleri

  • Prof. Dr. Metin Eker, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye